Zündung 6V 17W Ankerplatte Spule Unterbrecher

Spezifikation

Artikelnummer:
01-37-701
Kategorie
Gewicht 0,44 kg
Trademark

NTS

Standardeinheit

Stück

Weitere Infos

2 kabel

Das Produkt ist geeignet für

Transportmoped Crescent 1210

Transportmoped MCB 1189/1199

Transportmoped Norsjö Carrier 1187/1197

Transportmoped Norsjö Packy Puch

Transportmoped MCB 1193

Transportmoped MCB 1194

Transportmoped MCB 1188/1198

Transportmoped Norsjö Carrier 4-Stroke

Transportmoped Norsjö Packy II (Sachs 506/3)

Zündapp 434 M50 Bergsteiger

Zündapp 441 C50 Super

Zündapp 442

Zündapp 446 ZD30 Kompis

Zündapp 448 CS25 / CS50

Zündapp 448 HAI25 / CX25, HAI50 / CX50

Zündapp 510 Sport Combinette / Falconette

Zündapp 517

Zündapp 529 C50 SPORT / GTS50

Zündapp 530 KS50/KS80

Zündapp 540

Zündapp 561 R50/RS50

Zündapp 428 Combinette

Zündapp Motor KM 48/50

Zündapp 521

Zündapp 433 Super Combinette

Zündapp 435 Falconette

Zündapp 515/516 Sport Combinette / KS50

Zündapp Motor 247

Zündapp Motor 278. 3-Gang

Zündapp Motor 276. 4-Gang

Zündapp Motor 284. 5-Gang

Zündapp Motor 250

Zündapp 514 KS100

Zündapp 516 KS50 Super SL

Zündapp 518 KS100

Zündapp 537 KS80 Sport

Zündapp 429 Combinette

Zündapp 444

Zündapp 447 ZR

Zündapp 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X

Zündapp Motor 265. 2-Gang

Zündapp Motor 266. 2-Gang

Zündapp Motor 267. 3-Gang

Zündapp Motor 280. 4-Gang

Zündapp 423 Combinette

Zündapp Motor 255. 2-Gang

Zündapp Motor 258. 2-Gang

Zündapp Motor 261/262. 3-Gang

Sachs 100-125cc 5/6-Gang

Sachs 50/A, 50/2

Sachs 50/3, 50/4

Sachs 100-125cc 3/4-Gang

Sachs 50S

Sachs 501

Sachs 502

Sachs 503

Sachs 504

Sachs 505

Sachs 506

Sachs 50/1 MB, MA (X), M (I, NL)

Sachs 50/A MB, MA (SF, I, X) S, DL (X), E (X)

Sachs 50/A MAL (X), LS, ML (S), MLR (S, X), MLC

Sachs 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL)

Sachs 50/2 MAK (SF), K (S, DK)

Sachs 50/2 MLA, MLB, MLC

Sachs 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB

Sachs 50/3 MK (X), MAK (SF), MKA (I)

Sachs 50/3 L (S)

Sachs 50/3 H

Sachs 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX

Sachs 50/3 MLKB, MLKA (X), LKH

Sachs 50/3 NL, C (NL), D

Sachs 50/3 MAKF (SF, X), KF (S), BKF (S)

Sachs 50/3 MLFB, LFH, LFS

Sachs 50/4 CF (NL), DF (X)

Sachs 50/4 LF (NL), MLFA (NL)

Sachs 50/4 MLFB, MLKAX, LKS, LKH

Sachs 50/4 EKF

Fram-King Clipper 48F/48H 1962-1970

Fram-King Luxus 44 (Victoria M51) 1961-1963

Fram-King Solifer 47F/47H 1961-1963

Fram-King Solifer/Kaxi 49F 1963-1966

Fram-King Comet 64 1964-1968

Fram-King Speed 68 1968-1970

Fram-King City/City Deluxe 72/74 1969-

Fram-King Turist 76 1970-1972

Fram-King Sport 78 1970-1972

Fram-King Moped 40/41/45 (Victoria M50)

Fram-King Moped 42/43/46 (Victoria M51)

Fram-King Moped 53 (HMW)

Fram-King Moped-Scooter 61 (Victoria M50)

Fram-King Moped-Scooter 62 (HVA)

Fram-King Moped 67 (HVA)

Fram-King Transportmoped 56 (Victoria M51)

Fram-King Luxus 54 (HMW)

Fram-King Luxus 68 (HVA)

Puch DS50

Puch R50

Puch Cobra GT/GS/GTS/GTL/80, 6-Gang (337)

Puch VZ50

Puch Silver Speed

Puch Pioneer

Puch MS50

Puch Maxi

Puch Ranger

Puch X30

Puch Monza 3/4-Gang, 4S/4SL/4C/4XL/4GP

Puch Cobra T

Puch M50

Puch MC50

Puch Magnum X

Puch Monza 6SL, 6-Gang (337)

Puch M50 Jet, 6-Gang (337)

Puch VS50

Puch MV50

Puch X40

Puch X50

Husqvarna D-motor (Äggmotor)

Husqvarna E-motor (Flinta)

Husqvarna Novolette

Husqvarna Roulette Standard/Lyx

Husqvarna Corona

Husqvarna Populär

Husqvarna Roulette Populär

Husqvarna Cornette/Sport

Husqvarna Lyx

Husqvarna Standard

Mustang 617

Mustang 618

Mustang Anaconda

Mustang Cobra

Mustang Cross

Mustang Cross Special

Mustang Cross B

Mustang Mamba

Mustang Rocket

Mustang TT Super

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B)

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Standard 1153

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Bruksmoped 1144/1154

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Sport 1175

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Mopedskoter 2013

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Crescent Sport 1174

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Husqvarna Sport 3124

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Husqvarna Lyx 3121/3122

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Jubileumsmonarped 1231/1241

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Ungdomsmonarped 1221/1291

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Skotermoped 1251/1261

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Sport Monarped 1222/1292

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Lyx/Sport Monarped 1222/1232/1242/1282/1292

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Standard Monarped 1213/1214

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 Monark Standard Monarped 1202/1212

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Compact 1247

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2)

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Champion 1256

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Sport 1273/1278

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Skotermoped 1263

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Skoterett 1264

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Automat 1155

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Topper 1205/1215

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Ekonom 1185/1185-1

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Trapper 1206/1207/1217

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB 50S 1218

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB 50SS 1228

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Skotermoped 1269

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB LM16 1238 (Sachs 502)

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Standard 1279/1279-1

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Compact 1240/1248/1249

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Sport 1289/1290

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Compact Special 1250

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB SM50/E-type 1272/1293

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Compact 1252

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Automat 1254

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2)

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Continental 1200

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB F50/F50GL/GLX 1294

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Golden Champ 1255

MCB (Monark & Crescent) 1961-1981 MCB Compact Automat 1203